Lever du med en jättebebis?

 

primitiva_och_sekundara_forsvar
När jag sitter med par har jag kunnat konstatera att de flesta klienter kan uppträda ganska vuxet när jag träffar dom tillsammans, men när jag träffar samma klienter individuellt får jag mycket mer fakta. Det är inte ovanligt att det förekommer både felaktiga och omogna eller patologiska beteenden som är väldigt barnsliga.

Nedan finner du 10 tecken som ofta förekommer vid emotionell omognad
Stark jagcentrering
Bortskämda
Bekräftelsebehov
Emotionellt instabila
Skyller ifrån sig
Dålig impulskontroll
Gränslösa

De flesta personer är medvetna om att när ett barn inte får det de vill känner de sig åsidosatta, missförstådda, eller kritiserade, och de reagerar ofta emotinellt. Det är inte konstigt barn har ju ännu inte utvecklat en adekvat känslomässig repertoar för den psykologiska smärta de känner. Utöver att barnen inte riktigt förstår sina känslor saknar de också förmåga att kommunicera. De är därför som de måste utagera dem genom att skrika, gråta, demonstera, hota, sura, etc.
Det är en naturlig process eftersom det är det enda sättet de kan uttrycka sina känslor på.
Det finns en del olika  strategier
Din partner kan börja gråta (vanligare bland kvinnor) och fungerar rätt bra på män. De flesta av oss kan enkelt förstå att gråt förmedlar smärta om den är organisk dvs kommer från hjärtat. När män hör gråten tvingas de automatsik att ta kontakt med sina egna känslor vilket gör att de blir ett lätt byte i förhandlingen bara deras partner slutar gråta.
Din partner kan dra sig undan. Detta primitiva försvar är vanligare hos män.
Din partner kan gå till anfall genom att bli arg. Detta försvar används både av män och kvinnor. Anfall är som bekant ett av de bästa försvaren se bara på Amerikas president som ständigt använder sig att detta försvar. Vad många inte tänker på är att ilska i form av attack är ett desperat försök att linda smärtan från det som gör ont. Som vuxna har vi lärt oss att lägga band på våra känslor. Men om någon vi tycker om trycker på de rätta knapparna eller vi känner oss hotade kan vi hamna i barnjaget direkt.
Vårt agerande hämtar sin kraft från våra mest primitiva känslor, och inte från vår tänkande del av hjärnan. Det finns rätt mycket forskning som visa att när vi återgår till ett barnsligt tillstånd så frigörs stresshormoner genom tårkanalerna och endorfinproduktionen ökar. Om din partner faller ner i barnjaget så bör dom söka terapeutiskt hjälp det är inget som växer bort av sig själv. Här kan du testa din relation http://www.lovetest.now

Jonas Gåde
För dig som vill utforska mer om detta ämne rekommenderar jag följande länkar:

https://jonasgadeblogg.wordpress.com/2013/05/13/jonas-gade-comunicera-justin-bieber-och-prinsessyndromet/

https://jonasgadeblogg.wordpress.com/2013/05/14/jonas-gade-comunicera-justin-bieber-och-prinsessyndromet-del-2/

https://jonasgadeblogg.wordpress.com/2014/09/09/5-bra-anledningar-till-att-inte-bli-kar-i-en-prinsessa/

 

 

Får du känslomässig kontakt med din partner kille/tjej?

dad86-jonas_gade”Min partner visar inga känslor”
Mitt uppe i semestertider blir det uppenbart att en del par inte får den känslomässiga kontakt de önskar.
En viktig del i att fördjupa relationen handlar om att kunna dela med sig av sina känlor. Det är inget konstigt eftersom olika personer har olika känslomässigt djup. Relationer växer och fördjupas mest genom att båda parter delar med sig av sina känslor. Känslomässig avstängdhet är vanligast hos män. Hela 85% av de som använder sig av denna strategi är män. Forskare menar att anledningen ligger på en djupare nivå, som präglas av vårt evolutionära arv. Antropologisk forskning menar att vi genom vår långa utveckling präglats väldigt starkt av våra rigida könsroller. Kvinnorna specialiserade sig tidigt på att ta hand om barnen, medan männen utvecklade sin förmåga att jaga. När mannen konfronteras med missnöje från kvinnan så känner han sig otillräcklig och kan inte se behovet hos kvinnan att förenas emotionellt, utan drar sig istället undan. Om du lever med en partner som är känslomässigt avstängd, kallar jag mönstret för stenansikte.

”Min partner drar sig undan när känslorna blir för jobbiga”

 
Ju mer översvämmad stenansiktet känner sig av kritiken från sin partner, ju mer känslig blir han för att hans partner ska svämma över igen. Därför drar han sig undan från alla känslor och allt obehag genom att stänga av. Vad han vanligtvis inte tänker på är att han samtidigt säger nej till sin relation när han blir ett stenansikte. Detta gör hans partner ännu mer irriterad. En person som använder sig av denna strategi ger heller ingen återkopplande feedback i form av en tvåvägskommunikation. Han ger på sin höjd en nick med huvudet, ler överlägset, hånflinar eller säger något som ”jaa” eller ”uh-uh” och går därifrån. Detta får motparten att känna ”du bryr dig inte om vad jag tycker”. Detta beteende kan leda till att motparten känner sig ensam och ointressant.

 

Förklaringen till vad som händer i oss när vi svämmar över, är att det samtidigt sker hormonella förändringar. Adrenalinet flödar, vilket aktiverar reptilhjärnan som slår på fly eller fäkta-responsen i takt med att blodtrycket ändras. När din kropp har hamnat i detta tillstånd så reagerar den äldsta delen av hjärnan, som är den mest primitiva, och konsekvenserna kan bli förödande. Dina möjligheter att bearbeta information är reducerad, din förmåga att tolka signaler blir svårare och det blir omöjligt att lyssna. De kan till och med få svårt att förstå vad sin partner säger. Att hitta konstruktiva lösningar i detta tillstånd är nästan omöjligt. Dessa förändringar är så dramatiska att om en partner ofta svämmar över i sina känslor, kan det leda till stora påfrestningar i relationen.
Vad som också inträffar när man känner sig översvämmad är att de fysiska reaktionerna kommer som ett brev på posten. En av de mest uppenbara av dessa reaktioner är att hjärtfrekvensen går upp. Det kan snabbt skena iväg mot 100 slag per minut, till och med så högt som 165, i kontrast till en typisk hjärtfrekvens som är runt 70-80 för en normal, stillastående person. Det är detta som stenansiktet vill undvika. Eftersom männen jagade i grupp så krävdes det att man kunde behålla adrenalinet för att inte äventyra gruppens säkerhet. Av denna anledning så flödar mäns adrenalin lättare och avtar inte på samma sätt som kvinnors efter ett bråk. När män är uppjagade efter ett gräl och därefter blir tillsagda att lugna ner sig under tjugo minuter, sjunker inte deras blodtryck, utan de håller sig kvar på en hög nivå i avvaktan på att få möjlighet att slå tillbaka eller ge igen. Kvinnorna däremot kan mycket lättare lugna ner sig inom dessa tjugo minuter och får snarare högt blodtryck om hon skulle bli tvingad att ge tillbaka. Eftersom konflikter resulterar i större påfrestningar för mannen, är det inte konstigt att fler män än kvinnor försöker undvika bråk.
Kännetecken på att en person är lite avstängd känslomässigt:

 
Oftast obekväma med kroppskontakt
Byter samtalsämne eller blir tysta de skall prata om känslor
Diskuterar mer praktiska eller logiska saker
Djupt enggerad i i Facebok eller något forum istället för att prata Face to face
Här kan du testa din relation: http://www.lovetestnow.com

Jonas Gåde
(c) Materialet är copyrightskyddat

Hur vet man att om jag ska lämna eller stanna kvar i förhållandet, relationen

min_partner_kan_sura_i_dagar_efter_vara_gral

Din magkänsla säger dig att din partner inte är bra för dig. Du vet innerst inne att han eller hon inte kommer att ändra sig, men dina känslor av kärlek drar dig tillbaka till personen vare sig du vill eller inte. Du tror att det är känslor av kärlek men det är något annat. Många av de klienter jag träffar behöver hjälp utifrån för att hantera sitt beroende. Det som gör det svårt är att deras partners är duktiga på att dölja sina problem för omgivningen. Alla runt omkring dig tycker att han eller hon är trevlig och dem vägrar tror sina öron när du berättar vad som händer hemma. Vad dem inte vet är att det är först när man kommer nära dessa personer i en relation som de visar sin riktiga personlighet.

Det är då deras eventuella personlighetsstörningar kan komma upp till ytan. Inom amerikanska psykiatrikerförbundets manual för psykiska störningar finns tre olika kluster. I kluster B finner du fyra störningar som kan ställa till problem:

Borderline personlighetsstörning

Narcissistisk personlighetsstörning

Antisocial personlighetsstörning

Histrionisk personlighetsstörning

Om din partner lider av någon personlighetsstörning är det mer en regel än ett undantag att de har svårt att hantera sina känslor på ett eller annat sätt. Det blir ofta ett känslomässigt kaos runt omkring dem eller ett känslomässigt vakuum där du inte får några återkopplande känslor. Människor som t.ex lider av borderline personlighetsstörning har extrema känslor som svänger fram och tillbaka, vilket gör att de kan agera allt från förbryllande till direkt elaka. Personer med narcissistisk personlighetsstörning, antisocial personlighetsstörning eller beroende problematik kan också uppvisa dessa egenskaper. Det kan vara svårt att ta till sig att det är personlighetsstörningar eftersom en del av dessa människor fungerar bra i vardagen och andra människor tycks inte ha några problem med dem.

Problemet med dessa störningar är att problemen oftast inte drabbar dem själva utan istället de människor dem har nära. Personer med personlighetsstörningar kan både medvetet och omedvetet agera på ett sätt så att de förvrider din verklighetsuppfattning. Det kan till och med gå så långt att du kan få svårt att skilja på vad som är rätt och fel. Detta i sin tur leder till att du tappar bort dig själv. Till slut litar du inte på ditt eget omdöme.

Projektion Projektiv identifikation

En av de vanligaste försvarsmekanismerna som de använder sig av är projektion. Enkelt uttryckt kan man säga att de upplever en känsla, men den känslan vill de inte ta hand om själva och istället blir du boven i dramat. Låt mig ge ett exempel. Din partner arbetar som säljare och siffrorna för senaste månaden är inte bra tack vare det fina vädret. Han är sur och denna surhet drabbar nu dig genom att han klagar på att du inte städar tillräckligt bra. Det är inget konstigt att vi projicerar. Det gör de flesta människor mer eller mindre men personer med personlighetsstörningar gör det mer frekvent och kraftfullare.

Ett mycket kraftfullt försvar som personer med personlighetsstörningar kan använda sig av kallas projektiv identifikation. Det var psykoanalytikern Melanie Klein (1946) som var den första som skrev om den här typen av försvarsmekanism. Hon fann att detta försvar var väl utbrett speciellt bland mer allvarligt störda patienter. Enkelt förklarat kan man säga att de omedvetna, alltså det personen inte vill kännas vid, manifesterar sig (ser han eller hon) i den andre.

Du kanske har varit med en person som anklagat dig för någonting. Han eller hon säger att du är ”sådan och sådan” och du får inte ihop det. Hur mycket du än funderar över det kan du inte förstå att personen säger så. Du känner inte igen de dragen alls. Däremot har personen som har sagt det till dig alla de egenskaperna. Du blir förbryllad och osäker. Då kan det handla om projektiv identifikation.

Vissa egenskaper kan vara alldeles för smärtsamma att acceptera. Detta är en anledning till att projicera sina egenskaper på någon annan. Om detta förekommer frekvent kan det bero på att personen har en personlighetsstörning. De mest orimliga sammankopplingar kan ske. ”Det är ditt fel detta hände eftersom bla, bla blah blah …” och så kommer någon ologisk förklaring som inte hänger ihop.

Får många år sedan arbetade jag med en klient som bodde i Köpenhamn tillsammans med sin pojkvän. En fredag skulle de åka hem till Småland och han ville åka kl 16.00 från Köpenhamn. Hon berättade att hon slutade sitt arbete 16.30 och det visste han sedan två år tillbaka. Han låtsades som om han hade glömt det eller så hade han valt att förtränga det. Hur som helst, han gick med på att hämta upp henne kl 16.30 utanför hennes arbete. När hon satte sig i bilen såg hon att bensinmätaren slog i botten. Hon påpekade detta vänligt, han blev irriterad och sa att det inte var någon fara. ”Vi tankar i Sverige, det är mycket billigare”. De körde genom Köpenhamn och över Öresundsbron. 1000 meter innan stationen i Sverige fick de bensinstopp. Vems var felet?

Tänk efter noga. Det är en kuggfråga.

Facit

Hade de åkt kl 16.00 som han ville hade inte trafiken varit så intensiv. Tack vare den intensiva trafiken mellan 16.30 och 17.00 blev det fler stopp. Detta medförde en högre bensinförbrukning vilket förorsakade bensinstoppet. Enkel matematik. Felet är naturligtvis hennes. Haha.

Om du levt i en relation ett längre tag med en person som använder sig av starka försvar kan det vara svårt att urskilja vad som är verkligt från vad som är snedvridet. Det är inte ovanligt att du kan börja tvivla på ditt eget omdöme eller om det är du som håller på att bli galen eftersom som han eller hon säger det till dig. I terapirummet kan det ta tid att återfå sin självkänsla och sitt omdöme. Vad du behöver förstå och många andra med dig är att det handlar inte om kärlek. Det handlar om starka känslor av skyldighet som många av oss har. Dessa håller oss låsta i situationer som inte är bra för en själv.

Anklagar din partner dig upprepade gånger för att vilja lämna honom / henne?

Har din partners gränser extrema toppar och bottnar som gör att du inte förstår?

Kan småsaker få orimliga proportioner?

Kan din partnerns humör plötsligt växla på några sekunder?

Kan din partner göra slut för att sen skriva att han eller hon älskar dig?

Här kan du testa din relation http://www.lovetestnow.com

Vill du diskutera/ställa frågor om ämnet men även annat som rör relationer kan du göra det på Terapisnack

Jonas Gåde

Materialet är (c) Materialet är copyrightskyddat

Ring Jonas gratis i 10 min och fråga vad du vill om terapi och relationer: 0708-111161

Vita lögner patologiska lögnare och mytomaner

hypnosGenerellt sätt finns det två typer av lögner. Låt oss börja med det som i dagligt tal kallas vita lögner.
För några veckor sedan använde jag mig av en vit lögn inget jag är stolt över men jag ansåg att det var det bästa valet. En kväll ringde en vännina från Köpenhamn och var på strålande humör jag vet inte om det var vinet eller om glädjen hade genererats av ett inköp gjort på Ströget. Hon var så bubblande exalterad att hon ville skicka ett mms med bild på sitt senaste fynd. Jag är ingen ny Gianni Versace men en viss estetisk känsla tycker hon tydligen att jag har så jag tog emot bilden.

Klänningen hade mycket övrigt att önska. Designen var inte den roligaste men det var inte det värsta. Det som störde mest var blandningen av material skinn och denim.

Jag kunde naturligtvis sagt exakt vad jag tyckte , men jag ville inte såra henne hon var så glad över sitt köp. Om hon hade varit min flickvän hade hon hade fått utegångsförbud men jag ville verkligen inte såra henne.  De vita lögnerna använder vi oss av i olika sammanhang som i detta fallet för att jag inte ville såra henne men det används också frekvent för att bibehålla eller förstärka vår sociala status. Vi kan också dra en vit lögn för att bevara vår självbild. På en dejt kan vi slänga ut oss ”Jag älskar att träna” sen att gymkortet inte förnyats på ett halvår ger vi inte samma uppmärksamhet. Vita lögner har vi lättare att acceptera.

Vad som är mer besvärande för oss är när vi stöter på patologiska lögnare. Patologisk lögnare är ingen egen klinisk diagnos, utan förekommer tillsammans med andra personlighetsstörningar. Det kan handla om personer med narcissistisk personlighetsstörning eller när en person går igenom en manisk episod.

Den vanligaste orsaken till att människor kommer med allvarligare lögner är att de vill försöka kontrollera en viss situation eller skapa inflytande för att få någon att fatta ett beslut som gagnar dom själva.

I en del fall kan lögnen vara ett sätt att bibehålla kontrollen. Det är inte ovanligt att människor kan tvingas ta till nya lögner för att försvara den första lögnen. De börjar med en lögn sen
måste de täcka den första lögnen med en ny lögn osv. Personer som är kronisk lögnare erkänner sällan en lögn, de blånekar så intensivt att du börjar tvivla på dig själv.

Det finns en annan typ av lögner som kan handla om att inte göra sin motpart besviken. Det kanske inte känns så för dig som mottagaren men det finns personer som berättar lögn efter lögn för att de är oroliga för att du skall förlora respekten för dem. Om de visste sanningen skulle de kanske göra att du avslutar relationen.

Här kan du testa din relation: http://www.lovetestnow.com

Hur bygger man upp tillit och förtroende i en relation?

d3eb4-fyller_du_pc3a5_din_partner_jonas_gade

Tillit ett grundfundament i er relation

När man talar om tillit brukar man ofta relatera till frågor kring otrohet, men låt oss släppa det för ögonblicket. Tillit är något som de flesta relationer kämpar med av många olika orsaker. Vad betyder tillit? Att lita på någon innebär att du tror att de är pålitliga. Det innebär att du har förtroende för dem och du känner dig trygg med din partner både fysiskt och emotionellt. Tillit är något som båda i relationen måste arbeta på. Det kan vara svårt att kräva eller bevisa förtroende utan handlar mer om att man gör ett val att lita på sin partner.

Att bygga upp tilliten i ett förhållande tar tid och sker gradvis. Hur vet man om man kan lita på någon? Det är inte helt lätt att svara på, det kan vara en svår fråga att svara på särskilt i början av ett förhållande men dina egna känslor och hur din partner beter sig över tiden kan vara en viktig faktor när du bygger upp tilliten. I ett hälsosamt förhållande är det viktigt att båda parter litar på varandra och kan vara betrodda och sårbara. Förtroende kan inte byggas om bara en partner är villig att göra det och den andra inte är det. Att bygga förtroende kräver ömsesidigt engagemang.

Fråga dig själv:

Är min partner där för mig (är jag där för hen)?
(Jag pratar inte bara om att vara där fysiskt utan också emotionellt.)
Lyssnar din partner på dig och stöttar dig?
Är din partner mottaglig för dina problem, oro och rädslor?
Visar hen medkänsla och bryr sig om dig?

En person som är pålitlig har inga problem att bry sig om andra. En partner som vet bäst vad som är rätt hela tiden eller vet bättre än vad du känner visar inte att de litar på dig. Det är också viktigt att komma ihåg att i ett hälsosamt förhållande kan du lita på att oavsett vad som kommer upp så kommer din partner inte att reagera på ett negativt sätt som hotar din säkerhet eller skadar dig.

Varje person i ett förhållande visar sin trovärdighet genom att vara kongrugent med sina handlingar. Enkla saker kan vara att hålla överenskomna tider. Att hålla privat information mellan er privat och alltid respektera gränser. Över tiden kan du se om orden överensstämmer med handlingarna.

Ett annat sätt en person visar att de är trovärdiga är när deras ord och beteende matchar. Du har nog hört frasen, ”Mycket prat liten verkstad”. Det betyder allmänt att någons ord och handlingar inte riktigt går ihop. De säger en sak och gör en annan. Till exempel, om någon säger att de älskar dig, men samtidigt är elak och våldsam så matchar inte deras ord deras handlingar. När du älskar någon, missbrukar du inte dom.

I en del relationer kan den ena parten övervaka den andre, fråga var den andra partnern är eller gör eller försöker kontrollera hur deras partner spenderar sin tid. Dessa beteenden är inte hälsosamma eller tecken på brist på tillit. Du skall kunna lita på någon oavsett om de ligger bredvid dig eller är långt borta. När det finns förtroende, känner en person inte ett behov av att övervaka eller kontrollera sin partner.

Då behöver inte deras partner ”bevisa” sin kärlek och trohet”. Det är brist på förtroende om dessa beteenden känns nödvändiga. Om du litar på någon, litar du på dem oavsett vem de spenderar tid med eller vart de går. Du litar på att även om någon annan ville skada ditt förhållande skulle din partner inte låta det hända. Det är värt att notera att kunna lita på dig själv är en viktig komponent för att kunna lita på andra. Att bli skadad av någon i det förflutna kan ha påverkat din förmåga att lita på dig själv och dina egna instinkter.

Här kan du testa din relation: www.lovetestnow.com

Hur ber man om förlåt och hur förlåter man?

ar_han_intresserad_i_migOrdet förlåt Litet ord men stor betydelse
En av de svåraste sakerna i en relation kan vara att be om ursäkt och förlåta. Om ni vill ni bli framgångsrika i kärlek och utveckla er förmåga att be om ursäkt så ska ni fortsätta läsa. Be om ursäkt, när du har fel medge dina fel och brister. När ni gör det på rätt sätt är det ett fint sätt att manifestera er kärlek . Många gånger kan ett förlåt eller en ursäkt som kommer från hjärtat vara lika kraftfullt, som att säga ”Jag älskar dig”. Studier visar att par som kan förlåta varandra är gladare och att deras relationer håller längre. Nedan finner du några tips som kan vara bra att tänka på.

Om du är den som tar emot förlåtelsen. Var inte för dömande. Det är lätt att vilja straffa sin partner och kräva det orimliga. Ibland tycks inget vara tillräckligt för att läka såret. Var sanningsenlig med vad du känner. Var vaksam på att du inte säger till din partner att du lagt det bakom dig om du inte har det. Då är det bättre att vara ärlig och säga som det är även om det är svårt. Förlåtande kan ibland ta tid, men det kommer ge dig lugn. Ibland kan det vara svårt att be om förlåtelse då kan du säga. ”Jag skall göra vad jag kan för att försöka förlåta dig”. Förlåta innebär nödvändigtvis inte att glömma. Det som har hänt har hänt och kommer alltid att vara en del av er historia, men du kan förlåta din partner för vad de gjort utan urskulda deras beteende. Det är möjligt att minnet lever kvar ett tag. Men kom ihåg att en lång resa alltid börjar med ett första steg!

Hur vet man om man har förlåtit någon? Det är olika för olika personer men när din partners handlande inte tränger in i dina tankar för att ge näring åt ältade då har trycket minskat. Om tankarna av bitterhet och hämnd dämpas är det också en signal på att läckningsprocessen börjat. Du har också gått vidare när du inte tänker på dig själv som ett offer längre.

Till dig som förlåter

Tänk igenom vad som hänt och försök förstå varför du skall be om ursäkt. Om du har svårt att förstå eller om du inte är medveten om var du har gjort för fel försök tänka dig in i din partners situation. Tänk dig att du råkade ut för samma sak. När du ber om ursäkt var klar över att du verkligen menar det du säger. Ursäkter med inlindade bortförklaringar undanbedes vänligt men bestämt. ”Okej jag ber väl om ursäkt då om det är viktigt för dig” eller ”Jag kan be om ursäkt att jag knuffade dig, men det hade aldrig hänt om inte du varit så provocerande ”. De sista två exemplen kan du bespara din partner. Om du skall be om ursäkt gör det från hjärtat annars kan du strunta i det. Efter ditt förlåtande är det viktigt att du visar i handling för att återupprätta förtroendet.

Inse att det tar tid att bygga upp förtroende.

Förlåtande utan förenas. Acceptera att det finns tillfällen då det kan vara svårt att förlåta.

Försoning kan ibland vara omöjligt eller till och med olämpligt. Men även då, kan förlåtelse vara ett alternativ även om försoning inte kan ske.

Vill du utveckla din relation gå in på http://www.lovetestnow.com

Jonas Gåde: Äger ni problemet?

Young couple in love outdoors

Skrivit om detta tidigare, vill ni läsa mer kan ni längst ner klicka er runt i de olika delarna av relationskolan.

Ingen modell i världen kan hjälpa dig och din partner att få ordning på relationen. Ni måste gemensamt ta ett beslut och inse att det är ni tillsammans som ”äger” problemet. Jag upplevde att Peter och Helena kom till mig för att ”få rätt”. Det var viktigare för dem att ha rätt i sak, än att tillsammans komma fram till hur de skulle få förhållandet på fötter igen. Helena och Peter började genast strida om vem som hade rätt, ungefär som om jag var en domare.

Helena: Tycker du det är rätt att han gör så?

Jonas: Vi är inte i Tingsrätten nu. Det handlar inte om att ha rätt eller fel, utan det handlar om att få ordning på er relation. Om ni inte har förstått det så är det ingen idé att ni går här. Det är bara slöseri med tid och pengar. Om inte ni båda känner att ni vill arbeta för relationen, är det bättre att vi avbryter terapin här och ni behöver inte betala. Er relation har redan fått betala ett alltför högt pris.

Båda satt knäpptysta.

Om du och din partner vägrar att äga problemet, kommer ni inte att kunna lösa det. Så fort ni har accepterat att problemet finns, att det är ni som är ansvariga och att ni står på samma sida, blir det mycket svårare att inte göra något åt det. Att komma till insikt om varför ni har hamnat i den situation som ni befinner er i är naturligtvis en bra start, men det som räknas är att ni gör någonting åt det. Låt mig förklara vad jag menar med att ”stå på samma sida”.

Ni behöver inte hålla med varandra, men ni måste lämna perspektivet vad som är bäst för den ena eller den andra. Enkelt uttryckt: jag vill det bästa för oss och jag tror att detta alternativ är det bästa för oss två. Båda måste vara överens och respektera varandras åsikter. Ni kan argumentera, ni kan vara oense och ni kan till och med ha olika politiska åsikter, men när det gäller integriteten i er relation så står ni alltid på samma sida.

Om ni vill lyckas, måste ni vara ärliga med var i er relation ni befinner er idag och vart ni vill komma. Om relationen är kass, måste ni erkänna det. Det är ingen idé att förneka fakta.
Ni har resurserna och kunskaperna som krävs för att göra de förändringar ni vill göra och jag kommer att förse er med de verktyg ni behöver.

Til syvende og sidst kommer era framgångar att stå i direkt proportion till vilken förmåga ni har att på ett ärligt sätt inse att ansvaret är ert tillsammans. Först då kan slutresultat bli större än vad någon av er kan åstadkomma var och en för sig. I det ögonblick som du lutar dig tillbaka och gratulerar dig själv för att du tror att du och din partner har fångat kärleken – ja, då har ni precis förlorat den. Du och din partner är ansvariga för er relation i varje ögonblick.

Efter sessionen kunde jag verkligen förstå Ray LaMottas ord. Matchen mot de här problemen som Helena och Peter hade skulle dra mer energi än alla andra relationer tillsammans.

Vill du testa din relation? Gå då in på http://www.lovetestnow.com

Jonas Gåde

(c) Materialet är copyrightskyddat

Del 1

Del 3

Del 4

Del 5

Del 6

Del 7

Del 8

Ring Jonas Kostnadsfritt i 10 min och fråga vad du vill om terapi.