Jonas Gåde Comunicera: Vad är en psykopat?

 

”Är alla psykopater våldsamma”?

Alla psykopater är inte lika våldsamma som Hannibal Lecter, men psykopati är en mycket allvarlig personlighetsstörning. Termen psykopati har en mer än 200-årig historia. Psykopati har tolkats som en individavvikelse med delvis medfödda drag inom en kontinental psykiatrisk tradition och har givits en social tolkning i en anglosaxisk tradition (därav omdöpningen till ”sociopat” och därefter till ”antisocial personlighetsstörning”).

Psykopati är vad man kallar en syndromdiagnos som finns inom medicinsk sjukdomsdiagnos, det vill säga syndromet är ganska skarpt avgränsat. I detta ingår personlighetsdrag, såväl som social dysfunktion/regelbrott. Hög begåvning och god social bakgrund skyddar mot uttalad social dysfunktion/kriminalitet.

Välbegåvade psykopater kan bli relativt framgångsrika socialt sätt, svagbegåvade psykopater är särskilt våldsbenägna. Psykopati finner man i skärningspunkten mellan narcissistisk, borderline och antisocial personlighetsstörning bland utagerandestörningarna. Bakgrunden till detta påstående är att karaktärsdragen hos psykopati bildar tre distinkta facetter.

Facett 1 (Interpersonell – motsvarar kriterierna för Narcissistisk personlighetsstörning). Marknadsför sig själv på ett avvikande sätt, upplevs som självklart jämlik/överlägsen i kontakten, gör detta för att få fördelar (instrumentellt), men även när det inte är någon poäng med det. Personen är ytligt charmig och pratglad, har en grandios självbild, ljuger, även om det inte behövs, samt manipulerar och bedrar (därav den engelska termen con man, där con är en förkortning av confidence). I många kulturer använder de olika alias (uppträder under olika namn och identiteter) – detta är ovanligt i Norden.

Facett 2 (Affektiv – motsvarar kriterierna för Borderline personlighetsstörning). Affekterna är lättrörliga genom att växla snabbt – intensiteten kan kortvarigt vara hög (vrede, sorg, sexualitet etc), men bleknar snabbt. Det finns ett instrumentellt inslag i användningen av affekter – man ”spelar” en affekt för att uppnå något. Man reagerar inte emotionellt i situationer som andra reagerar på. Man saknar skam- och skuldkänslor och har diffusa uppfattningar om vad som är rätt och fel (”Det som är bra för mig är rätt”). Den grandiosa självbilden gör en felfri – blir det fel är det ”andras fel” eller ”otur”. I facetten ingår ytliga (lättrörliga) affekter, eller avsaknad av affekter, kyla i mellanmänskliga relationer, saknar medkänsla (compassion), har bristfällig empatisk förmåga (men tillräckligt för att manipulera medmänniskor), saknar ånger, har inga skuldkänslor och tar inte ansvar för sina egna handlingar.

Facett 3 (Livsstil – motsvarar kriterier för Antisocial personlighetsstörning). Personen har behov av starka stimuli och omväxling för att inte bli olustig. Tål inte enformighet och tråkighet – blir då rastlös. Handlar först och tänker sedan och upplever därför begränsat ansvar för vad han har gjort. Normbrytande beteende är vanligt (vet inte vad som är rätt), utnyttjar andra för egna syften (föraktar andra; ser dem som nyttiga idioter). Oförmögen att föreställa sig framtiden realistiskt: avsaknaden av en realistisk självbild gör det omöjligt att sträva långsiktigt mot önskade mål, särskilt om det skulle innebära att ansträngning och belöningen ligger en bra bit in i framtiden. I facetten ingår stimulus-hunger; personen blir snabbt och lätt uttråkad, är impulsiv, drar sig inte för oansvariga handlingar, har en parasitisk livsstil (utnyttjar systemet och andra människor), samt har inga realistiska framtidsplaner (här och nu gäller, allt genast).

Det finns många personer som uppfyller kriterier för en eller två av de tre facetter som ingår i psykopatisyndromet. Diagnosen psykopati ska reserveras för personer som når kriterienivå i alla tre facetterna – det är först då man har den massiva riskökningen för framtida allvarlig kriminalitet som följer med syndromet.

Här kan du testa din relation

Jonas Gåde

(c) Materialet är copyrightskyddat

Ring Jonas Kostnadsfritt i 10 min och fråga vad du vill om terapi.
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s