Kategoriarkiv: gå isär

”Skall jag stanna kvar eller ska jag bryta eller skilja mig?”

”””vi_lever_paralella_livTecken på att relationen/förhållandet är dåligt

Min tanke är att om du aldrig har upplevt hur en relation krackelerar, kommer du heller inte att upptäcka de signaler som finns där långt innan allt sker. Jag tycker att det är bättre att du lär dig av mina och andras misstag, än av dina egna. Efter att ha lyssnat på ett par och hur de kommunicerar med varandra, kan jag många gånger förutse hur nära en separation dem är. Om du är orolig för din relation kan du testa ditt förhållande här

”Min partner, kille, tjej tänker bara negativa tankar om relationen och mig”

flagga_0Om du har återkommande negativa tankar om din relation alternativt om din partner, är det en varningssignal på att relationen inte mår bra. När negativa tankar har fått fäste är det inte ovanligt att de ökar med tiden. Ju tidigare du och din partner tar tag i detta, desto lättare blir det att reda ut problemen. Min erfarenhet är att det är vanligare att kvinnor har dessa negativa tankar om relationen. I en del fall kan det handla om att de vill förbättra relationen. Om du är kvar i din relation för att du tror att du inte kan träffa någon annan, bör du ta dig en extra funderare.

”Min partner, kille, tjej är elak och kränker mig”

flagga_0Om du och din partner har börjat såra och kränka varandra rejält i vardagen under det senaste halvåret, är relationen ute på tunn is. När kritik och kränkningar hör till vardagen så bryts relationen sakta ner. När dessa kränkningar har bitit sig fast i       relationen är ni illa ute. Detta äventyrar relationen genom att kränkningar innehåller både förakt och brist på respekt. Att bli kallad ”psykfall”, ”idiot”, ”dum i huvudet” eller något annat är en signal på att relationen mår dåligt. Er relation är i fara om dessa kränkningar fortsätter under en lång tid. Detta är allvarligt och leder oftast till en separation.

”Min partner, fru, kille funderar på att avbryta relationen”

flagga_0Om du har funderat på att avbryta relationen flera gånger det senaste halvåret, är det en allvarlig varningssignal på att din relation inte mår bra. Om du vill att relationen ska ändra sig behöver du vara tydlig med dina behov och med vad du känner. För att saker och ting ska bli bättre måste du prata med din partner.

”Jag och min partner har vuxit i från varandra, glidit i sär”

flagga_0Om du och din partner under det senaste halvåret har vuxit ifrån varandra och börjat leva parallella liv, är relationen i fara. Många tror att otrohet är den vanligaste orsaken till att människor går isär, men den vanligaste orsaken är att de har vuxit ifrån varandra. Om ni har börjat leva parallella liv är detta en signal på att relationen kan vara i fara.

Jonas Gåde

Materialet är (c) Materialet är copyrightskyddat

Ring Jonas gratis i 10 min och fråga vad du vill om terapi och relationer: 0708-111161

Hur berättar man för barnen om skilsmässan? (50.000 barn får uppleva detta per år)

skilsmassa_hur_berata_for_barnen_a”Hur många par skiljer sig per år”?

50.000 barn kommer att genomgå en skilsmässa i år. Det är naturligtvis alltid tragiskt att föräldrarna går isär, men kom ihåg att det inte är skilsmässan i sig som skadar barnen utan hur ni behandlar varandra efteråt. Det finns naturligtvis aldrig något rätt tillfälle att berätta för barnen om skilsmässan.

”Hur berättar vi för barnen att vi skall skiljas”?

Nedan finner du några saker som kan vara bra att tänka på.

När du berättar för barnen ska både du och din partner vara närvarande.

Avsätt resten av kvällen och eventuellt dagarna efter till att svara på frågor och kunna möta upp dem. Tänk på att ni bara har en minut på er att förmedla det ni vill ha sagt, sedan kommer deras deras tankar att börja snurra. Barnen kommer att överleva detta, även om det kommer att vara jobbigt en tid. Om dem blir arga – låt dem vara det. Det är bättre att dem får ut sin ilska och frustration än att de stänger in den. Förklara så enkelt som möjligt. Erbjud dem att gå till någon annan vuxen och prata; skolkurator, sjuksyster eller någon nära vän till dig som dem har förtroende för. Det är fruktansvärt svårt för barn i den åldern att tala om sina känslor med sina egna föräldrar. Det kan vara bra för dem att veta att de kan vända sig till någon annan. Berätta för dem att det dem känner är normalt. De kommer att reagera på något sätt. Hur stärker jag mitt barns självkänsla?

”Hur berättar vi för barnen att vi skall skiljas”?

Bekräfta deras känslor – vad dem än känner. De kan känna förnekelse, ilska och sorg. De kan gråta, skrika eller bli tysta och inte vilja prata om det. Det är helt OK. Det är deras första reaktion. Låt deras känslor komma fram. När det gäller skilsmässor så är det i de allra flesta fall så att barnen tar på sig skulden – oavsett ålder.

Det är viktigt att ständigt påminna om att det inte är deras fel, att det enbart handlar om att mamma och pappa inte kan komma överens.

Gå inte ”bakom ryggen” på barnen genom att från en dag till en annan berätta att ni ska skiljas och att ni ska flytta till nya lägenheter. Barnen behöver lite tid på sig att smälta det hela och det måste ni vara beredda på. Här finner du mer om Skilsmässa och barn

Ni känner era barn bäst. Fundera på hur du tror att dem kommer att reagera och utgå från det. Visst är det bra att ha nytt boende ordnat, men det är en stor sak att som tonåring flytta ifrån ett ställe man bott på i hela sitt liv, särskilt när det dessutom är två nya hem det handlar om.

Lyssna på dem. Barn är ganska bra på att berätta vad de vill – om vi vuxna bara lär oss att lyssna på vad dem säger.

Jonas Gåde

Materialet är (c) Materialet är copyrightskyddat

Ring Jonas gratis i 10 min och fråga vad du vill om terapi och relationer: 0708-111161

Här kan du testa din gamla relation

 

 

Jonas Gåde: Hur stödjer jag barnen vid en skilsmässa? Del 2Hur gör man för att skilsmässan ska bli så smärtfri som möjligt? Det du kan tänka på som förälder, när ni bestämmer er för att skiljas, är att inte vänta för länge med att berätta för barnen. De förstår ändå att något är fel och dem mår bättre av att veta. 

Var noggranna med att berätta för barnen att det inte är deras fel att ni som föräldrar ska skiljas och att ni kommer att finnas där för dem ändå. Det är också viktigt att förklara att det kommer att vara jobbigt, men att det också kommer bli bättre, att ni som familj kommer att må bättre. Som förälder är det viktigt att du inte försöker dölja för barnet/en att du är ledsen över att ni skiljt er, men samtidigt inte lägga din sorg på dem. 

Var noggrann med att du har ett stöttande system runt omkring dig som hjälper dig bära din sorg. Var uppmärksam så att du inte belastar dina barn till att vara ditt känslomässiga stöd. När det kommer till de praktiska detaljerna i en skilsmässa så är det jättebra om barnet/en får vara med och styra så mycket de kan och vill. Det ger dem en känsla av att ha kontroll över situationen. Låt barnet/en följa med på husvisningar, köpa möbler m.m. 


Det som kanske är det viktigaste när en skilsmässa sker är att ni inte väljer att bråka genom barnen. Lägg inte den skulden på dem. Även om det är så att den ena partnern beter sig riktigt illa, eller att det blir en tvist som känns olöslig, lägg inte den ilskan eller sorgen på era barn. De kommer att ha det jobbigt nog ändå. Det är viktigt att dem känner att de kan uttrycka sina känslor om båda föräldrar inför båda föräldrarna, utan att bli dömda. Tveka inte med att be om hjälp om du känner att det behövs. Vänd dig till familjerådgivningen, en familjeterapeut eller en psykolog. Familjerådgivning eller familjerätten kan vara bra att söka hjälp hos även om man är helt säker på att man vill skiljas, för att göra samarbetet kring barnen bättre.

Del 1

Jonas Gåde

(c) Materialet är copyrightskyddat

 
Jonas Gåde: Hur stödjer jag barnen vid en skilsmässa?

Det är smärtsamt att genomgå en skilsmässa. Det man ofta glömmer är att det är minst lika, om inte mer, smärtsamt för barnet. Precis som i alla andra situationer kan man inte förutsätta hur barnet kommer att reagera. Varje barn kommer att reagera på sitt sätt vid en skilsmässa eller separation. Skilsmässans effekter beror också på ålder.

Idag vet vi väldigt lite om effekterna av skilsmässa på barn som är yngre än två år. Det är dock naturligt att tro att eftersom den tänkande delen av hjärnan inte är fullt utvecklad, blir inte effekterna samma som hos äldre barn. Sammantaget verkar det inte som om yngre utsätts för samma emotionella påfrestningar som äldre barn. När barnen kommer upp i åldern tre till fem, reagerar dem mer. De kognitiva funktionerna är nu mer utvecklade, vilket gör att känslor och tankar kopplas samman på ett annat sätt. Barn i denna åldersfas tenderar att vara rädda och kan plötsligt ta till omogna eller aggressiva beteenden.

Inte sällan kan de återvända till säkerhet i form av filtar eller gamla leksaker. Vissa kan börja trilskas i sin pott-träning. Barn hamnar ofta i förnekelsefasen och vägrar förstå att något har ändrats. Det leder till att barnen upplever en känsla av förvirring över vad som händer och undrar varför mamma och pappa inte finns där samtidigt. Barn i denna fas kan också bli mindre fantasifulla, dra sig undan och ägna mer tid åt att leka med sig själva än med sina kamrater. En del barn kan också uppvisa spår av ångest, depression, ilska och apati när de leker. Andra barn tenderar att söka mer uppmärksamhet och närhet till vuxna, samtidigt som de kan sätta sig upp mot vuxnas förslag och regler. En del barn kan också bli mycket mer aggressiva.

Precis så som vuxna måste bearbeta saker, försöker barnen förstå och bearbeta situationen. De försöker få ordning på sin värld genom att försöka förklara för sig själva vad som händer och sker. Om dem får lite tid, brukar de förstå och gradvis anpassa sig till den nya situationen. Barn mellan sex och åtta år har en bättre förståelse för vad skilsmässan innebär. Det får både positiva och negativa konsekvenser. Många unga skolbarn kan uppleva en djup sorg över upplösningen av sin familj. Det är mer en regel än ett undantag att barnen är rädda och längtar efter den frånvarande föräldern. I denna ålder är pojkar mer benägna att hamna i slagsmål, medan flickorna är mer benägna att dra sig tillbaka eller ta överansvar och bli överdrivet väluppfostrade.

Det är inte ovanligt att barn upplever en lojalitetskonflikt gentemot den ena föräldern. Barn i åldrarna nio till tolv försöker förstå skilsmässan och har lättare för att ta hand om sina känslor. Även om de bär på känslor av förlust, förlägenhet, besvikelse och skam så kan dem aktivt engagera sig i lek och aktiviteter för att hantera sina känslor. Det är inte ovanligt att de kan göra upp lekar där de agerar ut sina känslor om sina föräldrars skilsmässa. Dessa lekar tycks hjälpa barnet att hantera situationen. Ilska är kanske den mest intensiva känslan hos denna grupp av barn. Denna ilska kan rikta sig mot en förälder, eller mot båda. Dessa barn kan också lättare dras in i valet av den ena föräldern framför den andra.

Tänk på att barn som blir indragna i era strider tenderar att få mycket större svårigheter. Ungdomar förstår skilsmässan och konsekvenserna bättre än vad yngre barn gör, men de kommer ändå ha svårt att acceptera situationen och anpassa sig. Klienter jag pratar med i terapirummet berättar att de kastades in i vuxenlivet för snabbt och att de inte fick var barn tillräckligt länge. De berättar också att dem kunde ha svårt att ta upp sina egna känslomässiga behov mitt i skilsmässan. Om de själva blev förälskade, kunde de få dåligt samvete och uppleva att de konkurrerade med sina föräldrar.

I en del fall kan skilsmässan leda till tvivel om sin egen förmåga att gifta sig eller bygga varaktiga relationer. Vi vet också att många ungdomar verkar mogna snabbare efter en skilsmässa. De tar på sig ökat ansvar i hemmet, visar en ökad uppskattning för pengar och får en inblick i sina egna relationer med andra. I en del fall kan ungdomar ta på sig uppgiften att ta hand om föräldern och misslyckas med att utveckla relationer till sina kompisar.

Jonas Gåde  

(c) Materialet är copyrightskyddat

Här finner du fortsättningen på denna artikel: Del 2


Ring Kostnadsfritt i 10 min och fråga vad du vill om terapi 0708111161